Yvonne

P1010981Mijn naam is Yvonne Kersten, Remedial Teacher bij 'Het Bruggetje'. Sinds 2007 heb ik mijn eigen Remedial Teaching-praktijk in Zoetermeer. Ik help graag kinderen een stap verder. Ik heb jarenlang ervaring met het geven van Remedial Teaching (RT), zowel in groepjes van kinderen als aan individuele kinderen. RT geef ik op verschillende gebieden zoals taal, rekenen en lezen. Om constant bij te blijven in het vakgebied blijf ik continu studeren, o.a. bij het Instituut voor Orthopedagogie (IVO).

Mijn 20-jarige praktijkervaring als leerkracht in het Zoetermeerse Basisonderwijs (groep 3 tot en met 8) ligt in de periode 1987 - 2007. Ik deze periode heb ik mijzelf steeds verder gespecialiseerd in het persoonlijk hulp bieden aan kinderen met specifieke leerproblemen. Zo deed ik dat gedurende 10 jaar als Intern Begeleider op school.

Ik ondersteun graag en heel bewust kinderen uit mijn omgeving. Maar ook verder dan in mijn directe omgeving. Daarom ondersteun ik The Dream in Africa Foundation. The Dreams in Africa Foundation heeft als missie het versterken van de positie van de meest achtergestelde, kwetsbare en hulpbehoevende DiA4bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden, zodat zij een hogere levensstandaard bereiken en doet dat door zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de doelgroep te vergroten en het opzetten en ondersteunen van kleinschalige lokale ontwikkelingsprojecten.

 

 

 

Ook op Facebook!