Rekenen Brugklas

In het voortgezet onderwijs  krijgen leerlingen te maken met een rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen. De rekentoets is bestemd voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het is gebleken dat een groot deel van de brugklassers voor deze rekentoets wel een herhaling van de basisstof kan gebruiken. Het Bruggetje biedt deze mogelijkheid.  Na afname van een korte rekentoets wordt  op basis van de resultaten van die toets,  de onderdelen die hiaten vertonen in de lessen behandeld.

In 6 tot 12 lesuren wordt de stof van groep 7/8 herhaald zodat de stof van de brugklas  weer probleemloos aansluit. De lesstof en het tempo wordt aangepast aan het tempo en het niveau van de leerling.

Hieronder in het kort de onderdelen die in de rekentoets voor het voortgezet onderwijs voorkomen:

getallen: schatten, getalnotaties, aantallen, hoeveelheden ,maten, decimale getallen, vergelijken, ordenen plaatsen op een schaal,  neg. getallen optellen/aftrekken, afronden, optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, breuken, procenten,  machtsverheffen, worteltrekken;

verhoudingen:procenten, samenhang tussen verhoudingen/procenten/breuken/decimale getallen, rekenen met samengestelde grootheden zoalskm/u, rekenen met percentages, procentberekeningen, schaal, vergelijken van verhoudingen;

meten/meetkunde: gangbare maten en referentiematen gebruiken, afmetingen bepalen en afpassen, schaal berekenen, passende maateenheden gebruiken, routes beschrijven en lezen, problemen oplossen die te maken hebben met geld/tijd/lengte/oppervlakte/omtrek/inhoud/gewicht/tijd/temperatuur/geld/snelheid, maten aflezen uit tekeningen en plattegronden, coördinaten, afstanden, namen van vormen;

verbanden: tabellen, grafieken, formules, vuistregels,  gegevens in tabel weergeven,  gegevens uit tabel herkennen/beschrijven/interpreteren/gebruiken.

Ook op Facebook!