Tarieven

Per 1 augustus 2021 gelden de volgende tarieven. In alle gevallen dient vooraf betaald te worden.

Remedial Teaching

  • Intakegesprek: gratis
  • Handelingsplan: EUR. 75,- (per schooljaar)
  • Les van 60 minuten: EUR. 55,-
  • Les van 45 minuten: EUR. 45,

De lessen zijn inclusief oefenmateriaal tijdens de les en inclusief een lesverslag per mail per les. Lessen worden in pakketten van 6 lessen (1 les per week) of 12 lessen (2 lessen per week) afgenomen, waarvan het eerste pakket inclusief een handelingsplan is. Er zijn meerdere opeenvolgende pakketten (lescycli) mogelijk. Bij overgang naar een nieuw schooljaar is een nieuw (bijgewerkt) handelingsplan noodzakelijk.

Begeleiding via school

  • Handelingsplan: EUR. 75,- (per schooljaar)
  • Les van 60 minuten: EUR. 55
  • Alle vormen van overleg / afstemming met en op school, per uur: EUR. 45,-

Ondersteuning voor brugklassers

  • Intakegesprek: gratis
  • Les van 60 minuten: EUR. 55,-

 Voor alle gevallen geldt onderstaande.

Een afgenomen lespakket dient vóór aanvang van de eerste les in zijn geheel betaald te zijn.
Per 6 lessen kan er één keer een les kosteloos verschoven worden naar een ander moment (of mag er één keer een les geannuleerd worden welke dan automatisch aan het einde van de lopende cyclus wordt toegevoegd), mits op tijd - minimaal 24 uur van te voren voorafgaand aan de oorspronkelijke lestijd - aangevraagd. Te verplaatsen lessen dienen altijd gedurende de afgesproken lescyclus, of uiterlijk binnen vier weken na afsluiten van de oorspronkelijke lescyclus, alsnog afgenomen te zijn. Bij een te late afmelding of een te laat herplande les, lopen de kosten door en vervalt de les.
In schoolvakanties wordt er geen les gegeven.