Begeleiding aan school

Begeleiding aan school

In overleg met basisscholen ben ik beschikbaar voor het begeleiden van leerlingen op school. In dat geval is de basisschool de opdrachtgever; met school maak ik dan ook afspraken over mijn inzet. Deze begeleiding op school kan niet zelf door ouders aangevraagd worden, maar alleen door de intern begeleider of de directie van de basisschool.

Samen met de school maak ik afspraken over de te ondersteunen kinderen, de onderwerpen, de locatie, momenten en de vorm van afstemming gedurende het ondersteuningstraject.