Het Bruggetje biedt individuele hulp aan kinderen in het basisonderwijs, ondersteuning aan leerlingen op locatie van de basisschool èn wegwerken van hiaten bij brugklassers.

Remedial Teaching

Remedial Teaching

Bij sommige kinderen gaat het leren soms minder makkelijk dan verwacht. Remedial teaching (RT) van Het Bruggetje biedt in dat geval hulp.

Lees meer
Begeleiding via school

Begeleiding via school

In overleg met basisscholen ben ik beschikbaar voor het begeleiden van leerlingen via school. Met school maak ik dan ook afspraken over mijn inzet.

Lees meer
Ondersteuning voor brugklassers

Ondersteuning voor brugklassers

Hulp aan brugklassers voor onder meer rekenen, Nederlandse taal, plannen van huiswerk en leren van toetsen.

Lees meer