Tarieven

Per 1 september 2015 gelden de volgende tarieven. In alle gevallen dient vooraf betaald te worden.

Remedial Teaching  
Intakegesprek gratis
Handelingsplan EUR. 45,-
Les van 60 minuten EUR. 50,-
Les van 45 minuten EUR. 42,-
Schriftelijk evaluatieverslag per 6 lessen       EUR. 35,-
   
RT-lessen worden per cyclus van 6 lessen gegeven.  
De gebruikte lesmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen.  
   
Begeleiding aan school (in overleg, hieronder enige richtprijzen)  
Handelingsplan EUR. 45,-
Les van 60 minuten EUR. 50,-
Voorbereiding van een door de leerkracht te geven lesuur  EUR. 25,-
Alle vormen van overleg / afstemming met en op school, per uur   EUR. 30,-
Schriftelijk evaluatieverslag EUR. 35,-
   
Ondersteuning voor brugklassers  
Les van 60 minuten EUR. 50,-
   
Huiswerkbegeleiding  
Per 60 minuten EUR. 40,-

Een keer een tijdstip veranderen van al ingeplande lessen kan. Graag dan tijdig vooraf contact. Bij niet tijdige afmelding - korter dan 24 uur voor lesaanvang - worden afgesproken lessen in rekening gebracht.

 

Ook op Facebook!